Małżeństwo konkordatowe

PODSTAWA PRAWNA:
Art.1 §2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz odpisami skróconych aktów stanu cywilnego
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 §2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:

Za wniosek - 5,00 zł
Za zaświadczenie - 19,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Opłaty skarbowej na odwołanie nie pobiera się.

VI. UWAGI:
Sprawy załatwia się w USC pok. 18

<--wróć

Urząd Miasta Dynów
36-065 Dynów, ul. Rynek 2,
tel. 0(...)16 652 10 93, 0(...)16 652 11 13
fax. 0(...)16 652 11 13 w.21