Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 23 Wrzesień 2020r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

GN

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

mgr Artur Owsiany

telefon 0(...)16 652 10 93 w.33

II piętro, pokój nr 16

 


Do zakresu samodzielnego stanowiska ds. gospodarki  nieruchomościami należą:
 

  1. tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;
  2. przygotowywanie sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i prawnym;
  3. wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic;
  4. załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione;
  5. korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu;
  6. przygotowywanie decyzji dotyczących zamiany gruntów, rozgraniczeń nieruchomości,
  7. zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie;
  8. dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości;
  9. określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych;
  10. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów;
  11. przyjmowanie roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;
  12. wydawanie zaświadczeń o spłaceniu długu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste;
  13. załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości;
  14. ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu;
  15. przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym;
  16. sprawy związane z ustalaniem cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia;
  17. przygotowywanie decyzji w sprawach przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  18. przygotowanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty;
  19. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;
  20. stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;
  21. przygotowywanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie;
  22. oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi;
  23. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy, w tym współdziałanie z przedstawicielami najemców oraz wspólnot mieszkaniowych;
  24. sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;
  25. regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;
  26. regulacja stanów prawnych nieruchomości;
  27. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o bezpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne;