Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 20 Wrzesień 2020r. imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

ASI

Informatyk - Administrator Systemów Informatycznych

 

Informatyk - mgr Jan Prokop

telefon 0(...)16 652 10 93 w.36

I piętro, pokój nr 11a

e-mail: j.prokop@dynow.pl

 


 

Do zadań Informatyka - Administratora Systemów Informatycznych należą sprawy:

 1. Pełnienie zadań Administratora Systemów Informatycznych,
 2. organizowania nadzoru i koordynowania wdrażania technologii informacyjnych; łączności;
 3. prowadzenia spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego, łączności, powielającego, oprogramowania, jego eksploatacją;
 4. konserwacji i utrzymania sprzętu w/w w stanie technicznej sprawności oraz nadzór nad jego  właściwym wykorzystaniem;
 5. prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom  Urzędu w zakresie podstawowej obsługi  sprzętu, w tym  informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami;
 6. opracowywanie bądź zlecanie opracowań programów komputerowych na potrzeby Urzędu;
 7. prowadzenie strony internetowej  Urzędu Miasta, Biuletynu Informacji Publicznej;
 8. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych;
 9. ewidencja stosowanych systemów i programów;
 10. wykorzystywanie multimedialnych form informacji;
 11.  utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu i sieci telefonicznej;
 12.  analizowanie kosztów utrzymania  łączności telefonicznej i elektronicznej - wnioskowanie  do Burmistrza w sprawach wdrażania   ekonomicznych  rozwiązań, wyboru dostawców usług;
 13. prowadzenie banku danych o Mieście, niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz rozwoju miasta.
 14. Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu z innymi samorządami, związkami i organizacjami sportowymi;
 15. Nadzór nad utrzymaniem, obsługą gminnych obiektów sportowych, 
 16. Sprawy związane z organizacją imprez sportowych;
 17. Nadzór nad funkcjonowaniem uczniowskich klubów sportowych;
 18. Współpraca ze stowarzyszeniami  i organizacjami pożytku publicznego na terenie miasta, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 19. Ogłaszanie konkursów na dofinansowanie działalności stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie kultury w tym fizycznej,
 20. Kontrola prawidłowości wydatkowanie  dotacji przyznanych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego,
 21. Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń sportowych;