Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 26 Wrzesień 2020r. imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

UP

Stanowisko ds. unijnych, promocji miasta i informacji turystycznej

 

mgr Anna Baran

telefon 0(...)16 652 10 93 w.30

II piętro, pokój nr 13

 


Do zadań samodzielnego  stanowiska ds. unijnych, promocji miasta  i informacji turystycznej  należy:

  1. opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań gmin;
  2. upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat formułowania wniosków dotyczących pomocy finansowej ze środków pomocowych UE i krajowych;
  3. uaktualnianie informacji n/t źródeł finansowania, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy, rozwoju przedsiębiorczości;
  4. nadzór nad realizacją zaakceptowanych projektów;
  5. opracowywanie wieloletnich programów, strategii rozwoju miasta z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków UE.
  6. promocji miasta, rozwoju kultury;
  7. promocji oferty inwestycyjnej;
  8. promocja i rozwój turystyki, w tym infrastruktury turystycznej;
  9. opracowywanie , aktualizacja i realizacja Planu rozwoju turystyki Miasta;
  10. współdziałanie z instytucjami i organizacjami turystycznymi;
   1) realizacja zadań związanych z upowszechnianiem i turystyki;
   2) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy przy realizacji imprez artystycznych i kulturalnych na terenie gminy;
   3) działania w kierunku budowy gminnych produktów turystycznych;
   4) inicjowanie działań gospodarczych w turystyce i branżach współpracujących;
   5) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki;
   6) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz decyzji o zakazie przeprowadzenia takich imprez.