Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 26 Wrzesień 2020r. imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

OS

Samodzielne stanowisko ds. oświatowych i archiwum zakładowego


mgr Maria Peszek

telefon 0(...)16 652 10 93 w.36

I piętro, pokój nr 11a  

 


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. stanowiska ds. oświatowych i archiwum zakładowego należą sprawy;

  1. dotyczące czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli;
  2. Koordynowanie i nadzorowanie działalności dyrektorów przedszkola szkół podstawowych i gimnazjum;
  3. Współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty oraz z doradcami metodycznymi w sprawie nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  4. Prowadzenia spraw z zakresu łączenia szkół w zespoły i ich rozwiązywanie;
  5. Prowadzenia spraw z zakresu ustalania wysokości subwencji dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Miejskiego, Szkoły Muzycznej,
  6. Sprawy związane z dowozem uczniów,
  7. Sprawy szkolenia młodocianych,
  8. Sprawy pomocy materialnej uczniom,
  9. Awanse zawodowe nauczycieli,
  10. Prowadzenie Systemy Informacji Oświatowej,
  11. Prowadzenie archiwum zakładowego,
  12. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie.