Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 20 Wrzesień 2020r. imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

TWO

Samodzielne stanowisko ds. transportu, komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych

 

Inspektor - Maria Kapuścińska

telefon 0(...)16 652 10 93 w.37

II piętro, pokój nr 19

 


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. transportu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych,  i kancelarii tajnej należą w szczególności sprawy:

 1. lokalnego transportu zbiorowego;
 2. licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami i pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami;
 3. koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób Pojazdami samochodowymi;
 4. ewidencji działalności gospodarczej;
 5. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru i rejestracji przedpoborowych;
 6. prowadzenie  spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 7. sprawy obronności kraju, jak akcja kurierska, organizacja świadczeń rzeczowych i osobistych;
 8. z zakresu obrony cywilnej i innych spraw związanych z obronnością;
 9. realizacja zadań przewidzianych przepisami o stanach nadzwyczajnych;
 10. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalanie opłat;
 11. prowadzenie  tajnej kancelarii.