Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 23 Wrzesień 2020r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

USC

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik - mgr Anna Nowicka - Hardulak

telefon 0(...)16 652 11 17

e-mail: usc@dynow.pl

II piętro, pokój nr 18

 

Zastępca Kierownika 

mgr  Anna Pucyło

II piętro, pokój nr 18, tel. 28

 


 

 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz z przepisów  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, i zgonów.
 3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  - wpisywanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzanego poza granicami Polski;
  - nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach UE,
  - uzupełnianie i prostowanie aktu stanu cywilnego;
  - odtwarzanie  aktów stanu cywilnego.
 5. Przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
  - uznania dziecka;
  - nadania dziecku nazwiska  męża matki;
  - zmiana imienia dziecka;
  - powrotu przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 6. Bieżące prowadzenie  ksiąg  stanu cywilnego.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji  ludności, dokumentów tożsamości.
 8. Nadzór nad stowarzyszeniami.

 


Urzędem Stanu Cywilnego zarządza Kierownik USC przy pomocy zastępcy kierownika zatrudnionego przez Burmistrza Miasta.