Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

V sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2007-01-31)

 Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2007 roku o godz.13 30 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul.Rynek 2 odbędzie się V sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.
  
Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Przedstawienie bilansu otwarcia V kadencji.
 7. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2007 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia gruntów oznaczonych symbolem dr. w ewidencji gruntów i budynków.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli ZGK w Dynowie.
 13. Podjecie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji zadania publicznego pn.”Remont i zabezpieczenie osuwiskaoraz prace stabilizacyjne na drodze nr 6523, ul.Podgórska w Dynowie”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynowa.
 15. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp