Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA DYNÓW (2007-01-29)

Urząd Miejski w Dynowie informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad aktualizacją najważniejszego dokumentu strategicznego miasta Dynowa - strategii rozwoju. Konieczność przeprowadzenia aktualizacji wynika m.in. ze zmian w zakresie uwarunkowań zewnętrznych rozwoju spowodowanych członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz czynników wewnętrznych związanych z aktualizacją danych dotyczących gminy i z ewentualną korektą części założonych w pierwotnej strategii działań czy też pełną lub fragmentaryczną realizacją określonych w niej konkretnych inicjatyw, zadań i przedsięwzięć.

 

W dniu 26 stycznia 2007 r. Burmistrz Dynowa wydał zarządzenie w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Dynów oraz powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu aktualizacji strategii. Uwzględniając unijną zasadę partnerstwa społecznego, zaprasza się również wszystkie zainteresowane podmioty i osoby do składania uwag oraz sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii.

 

Wszelkie spostrzeżenia powinny być składane w formie pisemnej, na adres Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów lub na adres e-mail: urzad_miasta@dynow.pl z dopiskiem "UWAGI DO AKTUALIZACJI STRATEGII".

 

Dotychczasowa wersja Strategii Rozwoju Miasta Dynów, dostępna jest w zakładce "Strategia Rozwoju" .