Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

III Sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2006-12-11)

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2006 roku o godz.13:30 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul.Rynek 2 odbędzie się III sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad II sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na II sesji RM.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów przedszkolu miejskim.
 6. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006  rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na 2007 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynowa na 2007 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na 2007 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynowa na 2007 rok.
 13. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RM
mgr Józefa Ślemp