Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVIII Sesja Rady Miasta Dynów (2006-04-21)

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XLVIII sesji Rady Miasta w IV kadencji 2002—2006 w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godz. 12:00  w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul.Rynek 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosku i uchwał podjętych na XLVII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z wykonania budżetu miasta za 2005 rok oraz podjęcie  uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynowa z tego tytułu:
  1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z wykonania budżetu za 2005 rok,
  2) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM Dynowa w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z realizacji budżetu miasta za 2005 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium,
  3) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynowa o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynowa absolutorium za 2005 rok,
  4) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu prac związanych z realizacją inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej Etap II „Centrum Miast Dynowa”.
 9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamkniecie sesji.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady
Zygmunt Frańczak