Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. (2015-04-16)

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz.14:00 w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6.  Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za rok 2014.
 8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2014 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Miejskiej Dynów.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2014-2016 za rok 2014.
 14. Podjęcie uchwały sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam