Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi (2015-03-24)

Dynów, 24.03.2015r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 3 lutego 2015 roku na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu, przyznaję dotację, dla:

 1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie -kwota 1.900,00 zł,
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze" - kwota 2.000,00 zł,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie - kwota 3.400,00 zł.
 4. Towarzystwo Sportowe „Dynovia" - kwota 3.000,00 zł,
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak" - kwota 2.200,00 zł.
 6. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów" - kwota 3.500,00 zł,
 7. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" (sport) - 2.500,00 zł,
 8. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" (kultura) - kwota 2.500,00 zł,
 9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie -Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol" - kwota 1.500,00 zł,
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna) - 3.400,00 zł,
 11. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE" w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej - Dom dla Dzieci w Dynowie - kwota 4.100.00 zł.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.