Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

V sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. (2015-01-15)

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz.14:00w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2odbędzie się V sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.  

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad III sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na III sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2015 rok:
  1) odczytanie projektuuchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
  3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
  4) przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wniosków Komisji Rady Miasta,
  5) dyskusja nad projektem budżetu,
  6) głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów nalata 2015-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego. 
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.                                               

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta Dynowa: (www.bip.dynow.pl zakładka Komisje -> Posiedzenia Komisji)