Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-09-12)

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 


Porządek obrad: 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLVII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przebiegu wykonania budżetu Miasta Dynów za I półrocze 2014 roku. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014r. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/11 z dnia 29 listopada 2011 roku Rady Miasta Dynów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa”. 
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko