Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” (2014-06-30)

Zapraszamy mieszkańców  Dynowa na konsultacje społeczne w dniu 10 lipca 2014 roku w godzinach 12.00 do 13.30 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie. Przedmiotem konsultacji będzie projekt dokumentu pt.: „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 


Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.


Uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać także do dnia 14 lipca 2014 roku w formie pisemnego stanowiska, które należy złożyć (lub wysłać drogą pocztową) w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów lub wysłać drogą elektroniczną na adres: a.baran@dynow.pl  w oparciu o Formularz zamieszczony na stronie internetowej miasta Dynów: www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.