Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Dynowie (2014-06-26)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 


Burmistrz Miasta Dynów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Dynowie ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642 z późn. zm). 


Oferty należy składać: - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYNOWIE” - w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miejski Dynów, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów. 

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie, tel. 16 6521093. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


Ogłoszenie ukazało się 30 czerwca 2014r. w „Dzienniku „Gazeta Prawna”


Dodatkowe informacje:

21.07.2014r. – ostatni dzień składania dokumentów przez kandydatówBurmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak