Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” (2014-06-02)

W dniu 23 maja 2014 r. w Przeworsku odbyła się konferencja wprowadzająca pt.: „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do  projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.


Gospodarzem konferencji z ramienia Powiatu Przeworskiego był Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. W konferencji wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele z 12 partnerskich samorządów z terenu powiatu przeworskiego oraz rzeszowskiego a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw.


Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności   w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. 

Podczas konferencji Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel przedstawił założenia projektu partnerskiego wraz z harmonogramem jego realizacji a także omówił dokumenty, które zostaną opracowane w ramach projektu.

Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie Andrzej Sawicki wygłosił wykład pt. „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego  podejścia terytorialnego do polityk publicznych”. 


W drugiej części konferencji dr Adam Tittinger, przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa- wykonawcy trzech dokumentów planistycznych tj. „ Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategii Rozwoju gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” omówił szczegółowo metodologię opracowania strategii i programu rozwoju w ramach projektu.


Projekt, w którym uczestniczy 12 jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na przygotowanie dokumentów planistycznych oraz projektowych pod nowy okres programowania 2014-2020, które uwzględniać będą problemy rozwojowe obszaru współpracy, potencjał gospodarczy, społeczny, krajobrazowy i kulturowy Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.


Dokumenty do pobrania:

  1. Prezentacja ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA
  2. Prezentacja Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" A.Tittinger  
  3. Prezentacja Przeworsko -Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych A.Sawicki