Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-05-23)

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014     
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miasta. 
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 7. Podjęcie uchwały sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów. 
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2013 rok. 
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.                                             

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko