Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-04-24)

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godz.13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.


Porządek obrad: 
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Część artystyczna dzieci z Miejskiego Przedszkola w Dynowie z okazji Święta Flagi.
 4. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji RM.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 7. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2013 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2013 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok dla Gminy Miejskiej Dynów.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
 13. Podjęcie uchwały sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Miasta Dynowa na stałe obwody głosowania.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko