Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Zawarto umowę partnerską w ramach Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia ! (2014-03-20)

13 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku miało miejsce  spotkanie, które dotyczyło  podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady Partnerów jako organu wspierającego Powiat Przeworski (Lidera) w ramach przedsięwzięcia pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W spotkaniu brało udział 12 Partnerów tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmującego Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia: Powiat Rzeszowski reprezentowali : Wójt Gminy Hyżne Krystyna Wojtyło, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak i Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak, a Powiat Przeworski:  Burmistrz Miasta Przeworska Maria Dubrawska – Lichtarska, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, Wójt Gminy Przeworsk Edward Pączka wraz z zastępcą Wawrzyńcem Wojtasem, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, Wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz, Zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega.

Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka przywitał wszystkich, burmistrzów wójtów gmin i omówił przesłanki jakie zadecydowały o utworzeniu Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia, złożeniu wniosku o dofinansowanie do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wynik konkursu grantowego. Wicestarosta dr Leszek Kisiel przedstawił wszystkim uczestnikom prezentacje dotyczącą poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia wraz z harmonogramem realizacji projektu. Została również omówiona struktura zarządzania projektem, w ramach której powołano Radę Partnerów oraz przyjęto Regulamin Rady Partnerów. Przewodniczącym Rady Partnerów z ramienia Lidera jest Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka a Wiceprzewodniczącym jednogłośnie została wybrana Wójt Gminy Hyżne Krystyna Wojtyło.

W ramach struktury zarządzania projektem Lider projektu oraz wszyscy Partnerzy powołają zarządzeniami w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego zespoły projektowe, które będą brać aktywny udział w realizacji poszczególnych etapów projektu.

Podczas spotkania uroczyście podpisano umowę partnerską pomiędzy Powiatem Przeworskim a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnymi, będącą konsekwencją wcześniej podpisanych listów intencyjnych na etapie przygotowania projektu i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 947,72 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 250 052,95 zł, co stanowi 90 % kosztów całkowitych projektu. Całkowity wkład j.s.t. to kwota 138 894,77 zł stanowiąca 10 % kosztów całkowitych projektu.

Dzięki realizacji projektu zostanie opracowana analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia, zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego obszaru, program rozwoju obszaru oraz studium komunikacyjne.  Opracowana zostanie również dokumentacja techniczna określonych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących rozwoju gospodarczego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia wskazanych jako projekty priorytetowe dla całego obszaru wsparcia. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.