Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-03-14)

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2014 r. (piątek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XLI i XLII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLI i XLII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na  25 maja 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dynowa na okres od 01.04.2014r. do 31.03.2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko