Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert (2014-03-10)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru ofert  i przyznano dotację w wysokości:

  1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie - kwota 1.900,00 zł,
  2. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” – kwota 5.000,00 zł,
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie – kwota 5.600,00 zł,
  4. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” – kwota 2.000,00 zł,
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 2.250,00 zł,
  6. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 2.250,00 zł,
  7. Stowarzyszenie „De-Novo” – kwota 4.500,00 zł,
  8. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – kwota 3.500,00 zł.
Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 27.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak