Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014r. na terenie miasta Dynów (2014-02-04)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014r. na terenie miasta Dynów.


Zadanie: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 50.000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz 857) ,
  2. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.
  3. Zadanie powinno być zrealizowane w 2014 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  4. Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2014 roku o godz. 15:00.
  5. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
  6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  8. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 11a, tel. (016) 65 21 093 wew. 36