Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-01-17)

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2014 r. (piątek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.


Porządek obrad: 
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXIX i XL sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2014 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
  3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
  4) przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wniosków Komisji Rady Miasta,
  5) dyskusja nad projektem budżetu,
  6) głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc dla gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko