Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIV sesja Rady Miasta Dynowa (2005-12-21)

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XLIV sesji Rady Miasta w IV kadencji 2002—2006 w dniu 29 grudnia  2005 roku o godz. 10:00  w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul.Rynek 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLIII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/141/04 z dnia23 lipca 2004 roku RM Dynów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również  tryb ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej RM Dynowa na 2006 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych RM Dynowa na 2006 rok.
 15. Podjęcie uchwały w spawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i  Finansów RM Dynowa na 2006 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynowa na 2006 rok
 17. Zapytania i interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Frańczak