Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2013-08-22)

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz.13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. 


Porządek obrad: 
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Oddziału Pomocy Doraźnej  w Dynowie,
  2/ Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dynowie,  
  3/ Informacja Kierownika Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu Przychodni,
  4/ Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie – funkcjonowanie Domu,
  5/ Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  6/ Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
  7/ Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego na wspólne utworzenie, utrzymanie i eksploatację międzygminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dynowie.
 10. Podjecie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów     ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok dla miasta.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
                                                                                            Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko