Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (2013-06-07)

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miejskiej Dynów właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej.

 

 Ze względu na powyższe właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są posiadać, tak jak dotychczas stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dynowie lub z uprawnionym podmiotem (firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miejskiej Dynów) – wykaz firm znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.dynow.pl.

 

Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane przepisami i podlega kontroli.

 

WAŻNE: Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej!

 

Burmistrz Miasta Dynowa