Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2013-03-15)

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2013 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów na lata  2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Gminy Miejskiej Dynów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dynów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli placówek oświatowych w Dynowie.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko