Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Bezpłatne szkolenie - działanie 1.1 B BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCJNE RPO WP (2013-02-20)

Informujemy, że na stronie www.szkolenia.podkarpackie.pl rozpoczęto rekrutację na bezpłatne szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie ze środków działania 1.1 B Bezpośrednie dotacje inwestycjne RPO WP. Szkolenie odbędzie się 4 marca w sali audytoryjnej UMWP przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, a poprowadzą je pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP.
 

PROGRAM SZKOLENIA (rozpoczęcie - godz. 9.00):

  1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów – podmioty uprawnione do aplikowania.
  2. Podstawa prawna ubiegania się o dofinansowanie – zasady udzielania pomocy de mnimis.
  3. Poziom dofinansowania, maksymalna i minimalna wartość projektów.
  4. Przykładowe rodzaje projektów.
  5. Wydatki kwalifikowalne, kwalifikowalność wydatków jako proces.
  6. Omówienie wymogów formalnych (regulaminu konkursu).
  7. Omówienie kryteriów oceny projektów.
  8. Trwałość projektu.
  9. Uwagi nt. wypełniania wniosku o dofinasowanie oraz  sporządzania biznesplanu.
  10. Realizowanie projektów zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”.

 

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie na ww. stronie, za pośrednictwem formularza online (zakładka REJSTRACJA). Liczba miejsc ograniczona.