Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW (2013-02-01)

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

 

 

W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego załącza do wniosku zamiast oryginałów faktur ich kopie, zobowiązany jest uzyskać poświadczenie ich przez organ, któremu je składa. Poświadczenie takie, jako dokonywane z inicjatywy składającego wniosek, podlega opłacie skarbowej według stawki określonej w ust. 4 w części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy poświadczanego dokumentu.

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest stronie internetowej tut. urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie miasta.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2 , II piętro, pok. 20 lub pod numerem telefonu 16 652 10 93 w. 27.