Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

„Czas na aktywność w mieście Dynów” - nabór do udziału w projekcie (2012-12-19)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYNOWIE informuje, że trwa nabór do udziału w projekcie „Czas na aktywność w mieście Dynów”
w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Celem projektu jest: „zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych  z terenu Miasta Dynowa, będących beneficjentami pomocy społecznej, poprzez rozwinięcie aktywnych form integracji społecznej”.
Projekt zakłada zawarcie kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną, które obejmą uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.


Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

  • Jeżeli: jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zameldowaną w Dynowie,
    korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

    zgłoś się do nas w terminie do dnia 31.01.2013r.

 

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286