Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

„Nasza pasja- naszą pracą”- zrealizowany projekt. (2012-10-04)

Projekt  finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej  integracji  został zrealizowany i oficjalnie zakończony.

 

Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych za pośrednictwem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie złożyły; Towarzystwo Gimnastyczne „ Sokół” w Dynowie (Lider) i Miejska Biblioteka Publiczna(Partner), które zawarły odpowiednią umowę partnerską. Grupa Sterująca (po dwie przedstawicielki Lidera i Partnera) po negocjacjach poprzedzających  podpisanie w dniu 7.05.2012 r. umowy z WUP w Rzeszowie przystąpiła do realizacji planu rekrutacji.

 

Projekt adresowany był do Pań w  wieku od 20- 50 lat pozostających bez pracy, wychowujących dzieci, zamieszkujących na terenie Dynowa i gminy wiejskiej Dynów. Zaplanowano dla nich bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, rękodzieła artystycznego, informatyki, fotografii i marketingu komputerowego. Warsztaty, szkolenia, ćwiczenia praktyczne odbywały się w MBP, w pracowniach ŚDS i Zespołu  Szkół nr 1. Prowadzili je trenerzy; Agnieszka Krzemień, Mariusz Guzek, Bożena  Krupa, Katarzyna Mol, Bożena Tadla i Grzegorz Iwański.


 

Wszystkie uczestniczki zajęć (w terminologii projektowej; beneficjentki)  pilnie uczestnicząc w każdych zajęciach otrzymały odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty, a dwie wystawy prac; jedna podczas dożynek, druga w sali narad Urzędu  Miasta pokazały , jak dużo wiedzy i praktycznych umiejętności  zdobyły.


 

W uroczystej „gali” rozdania certyfikatów wzięli liczny udział zaproszeni goście; doradcy z Regonalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie, burmistrz miasta, przedstawicielka wójta gminy Dynów, kierownicy jednostek współpracujących z realizatorkami projektu, trenerzy, członkowie Zarządu T.G.”Sokół’’.

 

Grupa Sterująca (Elwira Kałamucka, Grażyna Paździorny, Barbara Porzuczek- księgowa projektu i Krystyna Dżuła – kierownik) składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy pomagali w realizacji projektu, a to;


    CHCIEĆ to MÓC- ta myśl najlepiej oddaje sposób i efekty działania.