Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2012-11-22)

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXV i XXVI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko