Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Zapraszamy na dyżury Konsultanta PK KSU w Dynowie w miesiącu maju 2013 r. (2013-06-04)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na kolejny dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbywać będzie się zawsze w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca ( nabliższy dyżur 18 czerwca  br.) w Urzędzie Miejskim w Dynowie (ul. Rynek 2, sala narad - I piętro). Konsultant będzie dyżurował w godzinach 9-13.
 
Oferta Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje:

W ramach bezpłatnych usług informacyjnych „opieka na klientem” konsultanci PK KSU mogą m.in. skonsultować pomysł na własny biznes, tak aby zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Korzystając z usług doradczych PK KSU można natomiast otrzymać pomoc obejmującą np. przygotowanie wniosku o dotację na podjęcie działalności gospodarczej do Powiatowego Urzędu Pracy, opracowanie biznes planu do instytucji przyznającej dofinansowanie ze środków UE, opracowanie biznes planu do banku lub funduszu pożyczkowego.


Działalność Punktów Konsultacyjnych KSU  (PK KSU) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi PK KSU adresowane są zarówno do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak również do przedsiębiorców.


Dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez PARR S.A. przy Urzędzie Miejskim w Dynowie odbywa się zawsze w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca, w godz. 9-13.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie projektu Punkt Konsultacyjny www.parr.pl/formularz.php) lub uzyskacie pod numerem telefonu (16) 670 27 49.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 


 „Aktywność popłaca - skorzystaj z nowych rozwiązań"

 


Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu pt. „Aktywność popłaca - skorzystaj z nowych rozwiązań" realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Nabór prowadzony jest od 7 maja do 5 czerwca 2013 roku.

 

Grupą docelową projektu jest 70 osób zamieszkujących w województwie podkarpackim (w tym 39 kobiet i 31 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.  Na etapie rekrutacji osoba spełniająca powyższe kryterium musi również należeć do grupy bezrobotnych i być: osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osobą nieaktywną zawodowo (osobą pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych).

 

W ramach projektu oferowane będą m.in.:

  1. Wsparcie finansowe w wysokości max. 40 000,00 PLN na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla 40 osób,
  2. Wsparcie pomostowe podstawowe na okres 6 m-cy w wysokości max. 1 500 PLN/miesiąc na bieżące wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej dla 40 nowych podmiotów gospodarczych założonych w ramach Projektu,
  3. Wsparcie pomostowe przedłużone na kolejne 6 m-cy w wysokości max. 1 500 PLN/miesiąc na bieżące wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej dla 12 firm założonych w ramach Projektu,

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać www.aktywnosc.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, bądź podczas dyżurów konsultantów PK KSU, które odbywają się także w Urzędzie Miejskim w Dynowie (ul. Rynek 2, sala narad - I piętro), zawsze w pierwsze cztery czwartki miesiąca, w godz. 9-13.

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU (Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw) obejmuje m.in:

W ramach rozszerzonych usług informacyjnych „opieka na klientem”  konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU mogą m.in. bezpłatnie skonsultować pomysł na własny biznes, tak aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się do projektu, natomiast po zakwalifikowaniu się do projektu pomogą także przygotować biznes plan przedsięwzięcia (w ramach usługi doradczej „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” ).


Więcej informacji o usługach prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego PK KSU znajdziecie Państwo klikając tutaj lub uzyskacie pod numerem telefonu (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  
Rekrutacja do projektu „Trwały most - outplacement osób zwolnionych z przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego” w ramach działania 8.1.2 POKL

 
Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że w dniach 13-24 maja 2013 r. prowadzona jest rekrutacja do projektu „Trwały most - outplacement osób zwolnionych z przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego” realizowanego przez Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna (zamieszkała w woj. podkarpackim na podstawie meldunku stałego lub czasowego) zwolniona z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - osoba, która dotychczas była zatrudniona u pracodawcy, posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim i która od momentu rozwiązania tej umowy nie podjęła zatrudnienia, w tym na etapie rekrutacji była osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP.
 
 
W ramach projektu oferowane będzie m.in.:


Więcej informacji w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 oraz na dyżurach w Urzędzie Miejskim w Dynowie (ul. Rynek 2, sala narad - I piętro) w pierwsze cztery czwartki miesiąca. Konsultant będzie dyżurował w godzinach 9-13.


 

W ramach rozszerzonych usług informacyjnych „opieka na klientem” konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU mogą m.in. bezpłatnie skonsultować pomysł na własny biznes, tak aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się do projektu, natomiast po zakwalifikowaniu się do projektu pomogą także przygotować biznes plan przedsięwzięcia (w ramach usługi doradczej „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” ).
 
Więcej informacji o usługach prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego PK KSU uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
 

 
Rekrutacja do projektu „Praca na własny rachunek szansą na lepsze jutro” w ramach działania 6.2 POKL

 
Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że w dniach od 29 kwietnia do 29 maja br.  prowadzona jest rekrutacja do projektu pt. „Praca na własny rachunek szansą na lepsze jutro” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest  skierowany jest do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy na terenie woj. podkarpackiego (minimum 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) oraz zamierzających  uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego.

 
Wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje m.in.:

 

Miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 35 - 074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, bądź podczas dyżurów konsultantów PK KSU, które odbywają się także w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2 (I piętro - sala narad), zawsze w pierwsze cztery czwartki w miesiącu w godz. 9-13.
Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU (Krajowego
 
 
Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw) obejmuje m.in:
 
W ramach rozszerzonych usług informacyjnych „opieka na klientem”  konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU mogą m.in. bezpłatnie skonsultować pomysł na własny biznes, tak aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się do projektu, natomiast po zakwalifikowaniu się do projektu pomogą także przygotować biznes plan przedsięwzięcia (w ramach usługi doradczej „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” ).
 

Więcej informacji o usługach prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego PK KSU znajdziecie Państwo klikając tutaj lub uzyskacie pod numerem telefonu (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.