Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie Przedmieściu połączone z oddaniem do użytku wyremontowanego oraz rozbudowanego Domu Strażaka (2012-09-16)

W niedziele 16 września 2012 Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie Przedmieściu świętowała  niecodzienny Jubileusz 100 lecia istnienia połączone z oddaniem do użytku wyremontowanego oraz rozbudowanego Domu Strażaka.. Obchody  zainaugurowała  uroczysta msza święta koncelebrowana w  kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie. Nabożeństwu sprawowanemu w intencji zmarłych druhów oraz strażaków i ich rodzin, przewodniczył ks. kan. Józef Książek – kapelan powiatowy strażaków, w  asyście: ks. dziekana  Stanisława Janusza – dziekana dekanatu Dynów. Okolicznościową homilię nawiązującą do trudów strażackiej służby, a także do św. Floriana – patrona strażaków - wygłosił kapelan  ks. kan. J. Książek.

 

Podczas mszy św. druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, odnowili uroczyście strażackie ślubowanie a także poświęcono nowy, ufundowany przez Państwo Annę i Romana Kowalskich   Sztandar Jednostki. W nabożeństwie uczestniczyły też delegacje okolicznych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, strażacy seniorzy, goście honorowi oraz mieszkańcy miasta.

 

Po nabożeństwe przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Dziewczęcej Orkiestry Dętej z Rzeszowa oraz Orkiestry Dętej OSP z Brzezin wszyscy przeszli na plac obok  przebudowanego Domu Strażaka przy ul. Gen. Sikorskiego, gdzie odbyły się główne uroczystość jubileuszowe powiązane z oddaniem do użytku nowego obiektu.

 

W wydarzeniu wzięli udział znakomici goście wśród których znaleźli się m.in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Bogdan Kuliga, Kapelan Powiatowy OSP – ks. Józef Książek, ks. dziekan Stanisław Janusz, Prezes Radia Rzeszów Henryk Pietrzak, Redaktor Gazety Codziennej „Nowiny" Stanisław Sowa, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Marek Jastrzębski, wiele pocztów sztandarowych OSP oraz przedstawiciele: PSP, służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentowali: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grażyna Szeliga oraz Dyrektorzy Departamentu Promocji i Turystyki Jarosław Reczek i Kamil Czyż.

 

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się zgodnie ze strażackim ceremoniałem od  złożenia meldunku, wciągnięcia flagi na maszt po czym nastapiło powitanie wszystkich gości przez Prezesa Zarządu OSP w Dynowie Przedmieściu, Leonarda Prokopa. 
Do najważniejszych momentów jubileuszu należało: przedstawienie historii OSP w Dynowie Przedmieściu, przekazanie jednostce sztandaru przez fundatorów, udekorowanie sztandaru, wręczenie medali oraz dyplomów  najbardziej zasłużonym druhnom oraz druhnom OSP w Dynowie Przedmieściu.

 

Ważnym momentem uroczystości było poświęcenia odanego do użytku Domu Strażaka oraz przecięcie wstęgi, którego  dokonano za pomocą nożyc hydraulicznych używanych przez strażaków w akcjach ratowniczych. Podniosłym momentem było również wbijanie gwoździ przez zaproszonych gości oraz najbardziej zasłużone dla OSP w Dynowie  Przedmieściu osoby.

 

Uczestnicy 100-lecia OSP Dynów-Przedmieście zabierając głos zgodnie dziękowali wszystkim druhnom oraz druhom za długoletnią służbę i poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej oraz życzyli bezpiecznych akcji pożarniczo-ratowniczych. Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak  zabierając głos przedstawił szczegóły  realizacji inwestycji przy budynku OSP. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Dynowa Romanem Mryczko przekazał Prezesowi OSP w Dynowie Przedmieściu pamiątkową statuetkę św. Floriana oraz jubileuszowe życzenia i gratulacje.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich zebranych na obiad oraz wspólne biesiadowanie przy dźwiękach Kapeli Folkloru Miejskiego Fidelis z Przemyśla.

 

Jednostka OSP w Dynowie Przedmieściu składa się 85 druhen i druhów.  W jej szeregach funkcjonuje oddział młodzieżowy oraz dziecięcy.

 

Dzięki realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowi Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)” na który miasto Dynów złożyło z pozytywnym efektem wniosek w ramach Osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,  wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej miasto mogło zrealizować objęte projektem zadania m.in.:

 

W ramach powyższego wyposażenia zakupiono 2 samochody ratowniczo - gaśnicze typu średniego oraz sprzęt dodatkowy.

 

W lutym 2011 roku Gmina Miejska Dynów ogłosiła przetarg na roboty budowlane związane z remontem budynku OSP w Dynowie Przedmieściu w zakres których wchodziły:

Koszt całkowity w/w robót budowlanych to kwota ponad 928 900 zł , w tym kwota ponad 756 500 zł stanowiła koszt kwalifikowany projektu, który został w 85% zrefundowany ze środków EFRR.

 

Roboty budowlane związanych z remontem budynku OSP w Dynowie Przedmieściu w ramach projektu zakończyły się w październiku 2011 r.

 

Ponadto poza wyżej wspomnianym projektem wykonano następujące zadania:
w roku 2010:

w roku 2011:

w roku 2012:

Razem koszty poniesione projektowe i pozaprojektowe – OSP w Dynowie Przedmieściu: 1 952 194,56 zł.

 

Dzięki realizacji tej inwestycji druhowie zyskali miejsce do organizowania ćwiczeń, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także warunki do garażowania dużych samochodów bojowych. Budynek zyskał nowy wygląd i pełną funkcjonalność jaką powinna posiadać nowoczesna remiza i dom strażaka.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystości.