Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (2012-01-01)

 


Przedmieściu połączone z oddaniem do użytku wyremontowanego oraz rozbudowanego Domu Strażaka.


W niedziele 16 września 2012 Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie Przedmieściu świętowała niecodzienny Jubileusz 100 lecia istnienia połączone z oddaniem do użytku wyremontowanego oraz rozbudowanego Domu Strażaka.. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie. Nabożeństwu sprawowanemu w intencji zmarłych druhów oraz strażaków i ich rodzin, przewodniczył ks. kan. Józef Książek – kapelan powiatowy strażaków, w asyście: ks. dziekana Stanisława Janusza – dziekana dekanatu Dynów. Okolicznościową homilię nawiązującą do trudów strażackiej służby, a także do św. Floriana – patrona strażaków - wygłosił kapelan ks. kan. J. Książek.


Podczas mszy św. druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, odnowili uroczyście strażackie ślubowanie a także poświęcono nowy, ufundowany przez Państwo Annę i Romana Kowalskich Sztandar Jednostki. W nabożeństwie uczestniczyły też delegacje okolicznych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, strażacy seniorzy, goście honorowi oraz mieszkańcy miasta.


Po nabożeństwe przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Dziewczęcej Orkiestry Dętej z Rzeszowa oraz Orkiestry Dętej OSP z Brzezin wszyscy przeszli na plac obok przebudowanego Domu Strażaka przy ul. Gen. Sikorskiego, gdzie dbyły się główne uroczystość jubileuszowe powiązane z oddaniem do użytku nowego obiektu.


W wydarzeniu wzięli udział znakomici goście wśród których znaleźli się m.in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigileska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Bogdan Kuliga, Kapelan Powiatowy OSP – ks. Józef Książek, ks. dziekan Stanisław Janusz, Prezes Radia Rzeszów Henryk Pietrzak, Redaktor Gazety Codziennej „Nowiny" Stanisław Sowa, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Marek Jastrzębski, wiele pocztów sztandarowych OSP oraz przedstawiciele: PSP, służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentowali: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grażyna Szeliga oraz Dyrektorzy Departamentu Promocji i Turystyki Jarosław Reczek i Kamil Czyż.


Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się zgodnie ze strażackim ceremoniałem od złożenia meldunku, wciągnięcia flagi na maszt po czym nastapiło powitanie wszystkich gości przez Prezesa Zarządu OSP w Dynowie Przedmieściu, Leonarda Prokopa.

Do najważniejszych momentów jubileuszu należało: przedstawienie historii OSP w Dynowie Przedmieściu, przekazanie jednostce sztandaru przez fundatorów, udekorowanie sztandaru, wręczenie medali oraz dyplomów najbardziej zasłużonym druhnom oraz druhnom OSP w Dynowie Przedmieściu.


Ważnym momentem uroczystości było poświęcenia odanego do użytku Domu Strażaka oraz przecięcie wstęgi, którego dokonano za pomocą nożyc hydraulicznych używanych przez strażaków w akcjach ratowniczych. Podniosłym momentem było również wbijanie gwoździ przez zaproszonych gości oraz najbardziej zasłużone dla OSP w Dynowie Przedmieściu osoby.


Uczestnicy 100-lecia OSP Dynów-Przedmieście zabierając głos zgodnie dziękowali wszystkim druhnom oraz druhom za długoletnią służbę i poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej oraz życzyli bezpiecznych akcji pożarniczo-ratowniczych. Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak zabierając głos przedstawił szczegóły realizacji inwestycji przy budynku OSP. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Dynowa Romanem Mryczko przekazał Prezesowi OSP w Dynowie Przedmieściu pamiątkową statuetkę św. Floriana oraz jubileuszowe życzenia i gratulacje.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich zebranych na obiad oraz wspólne biesiadowanie przy dźwiękach Kapeli Folkloru Miejskiego Fidelis z Przemyśla.


Jednostka OSP w Dynowie Przedmieściu składa się 85 druhen i druhów. W jej szeregach funkcjonuje oddział młodzieżowy oraz dziecięcy.


Dzięki realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowi Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)” na który miasto Dynów złożyło z pozytywnym efektem wniosek w ramach Osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej miasto mogło zrealizować objęte projektem zadania m.in.:

 • rozbudowę budynku (garaże), przebudowę i nadbudowę budynku OSP (zaplecze),

 • remont sali ćwiczeń,

 • wyposażenie jednostki OSP w Dynowie Przedmieściu,

 • wyposażenie jednostki OSP w Dynowie (ul. Szkolna).

W ramach powyższego wyposażenia zakupiono 2 samochody ratowniczo - gaśnicze typu średniego oraz sprzęt dodatkowy.


W lutym 2011 roku Gmina Miejska Dynów ogłosiła przetarg na roboty budowlane związane z remontem budynku OSP w Dynowie Przedmieściu w zakres których wchodziły:

 1. Rozbudowa budynku (garaże), przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieście obejmująca roboty rozbiórkowe, budowlane, branży sanitarnej i branży elektrycznej.

 2. Remont sali ćwiczeń obejmujący remont dachu i wykonanie instalacji odgromowej, remont tynków wewnętrznych i wykończenie ścian oraz wykonanie instalacji wewnętrznych.

 3. Budowa kuchni z zapleczem.

 4. Prace związane z wykonaniem wjazdów do garaży.


Koszt całkowity w/w robót budowlanych to kwota ponad 928 900 zł , w tym kwota ponad 756 500 zł stanowiła koszt kwalifikowany projektu, który został w 85% zrefundowany ze środków EFRR.

Roboty budowlane związanych z remontem budynku OSP w Dynowie Przedmieściu
w ramach projektu zakończyły się w
październiku 2011 r.


Ponadto poza wyżej wspomnianym projektem wykonano następujące zadania:

w roku 2010:

  - Do budynku OSP Dynów Przedmieście zostały dobudowane sanitariaty. Wartość robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru wyniosła 189 094,35 zł brutto.

  w roku 2011:

 • Wykonano roboty budowlane związane z kuchnią z zapleczem, wykonano drogi i place z kostki brukowej na wartość 172 402,10 zł brutto + koszty ogólne (aktualizacja kosztorysów, opłaty) – 1 409,13 zł brutto

 • Zakupiono pełne wyposażenie kuchni, w tym m.in.:

- kuchnię gazową 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym, patelnię elektryczną,taboret gazowy, zmywarkę do naczyń z podstawą, regał chromowany oraz stoły i wózek kelnerski

Wartość w/w wyposażenia to 54 253,21 zł brutto.

w roku 2012:

 • w pomieszczeniu chłodni zamontowano dwie komory chłodnicze wraz z obudową agregatów chłodniczych oraz wyposażono chłodnie w regały aluminiowe (4 szt.) na łączną kwotę 34 793,90 zł brutto.


Dzięki realizacji tej inwestycji druhowie zyskali miejsce do organizowania ćwiczeń, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także warunki do garażowania dużych samochodów bojowych. Budynek zyskał nowy wygląd i pełną funkcjonalność jaką powinna posiadać nowoczesna remiza i dom strażaka.Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystości.