Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2012-09-20)

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2012 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dynów za I półrocze 2012 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Dynów na 2012r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy miejskiej Dynów. 
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Placu Targowego przy ul. Plażowej w Dynowie.
 12. Podjecie uchwały w sprawie podziału miasta Dynowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko