Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-07-05)

Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2012 roku o godz.10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości w sprawie szkód w uprawach rolnych, wyrządzanych przez zwierzynę dziko żyjącą na terenie miasta Dynowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Dynów w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko