Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-06-04)

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2012 roku o godz.13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Oddziału Pomocy Doraźnej w Dynowie,
  2/ Informacja Dyrektora ZOZ Nr 2 w Rzeszowie o ochronie zdrowia mieszkańców miasta Dynów - funkcjonowanie PR  oraz ZOL w Dynowie,
  3/ Informacja Kierownika NZOZ DYNMED o funkcjonowaniu Przychodni LRiS Poradni Lekarzy POZ w Dynowie,
  4/ Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie – funkcjonowanie Domu,
  5/ Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  6/ Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów,
  7/ Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynów z tego tytułu:
  1/  przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2011r., 
  2/  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2011 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  3/  odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2011 rok,
  4/  dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5/  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu dotyczącej dofinansowania Przeworskiej Kolei Wąskotorowej w 2012 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2011 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za 2011 rok.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                   

 

Przewodniczący Rady 
mgr Roman Mryczko