Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2012-04-20)

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XIX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewni bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2011 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2011 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2011 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Miejskiej Dynów.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko