Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XIX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2012-03-23)

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XVII i XVIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XVII i XVIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/107/12 RM z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul.Szkolnej oraz ul.Strażackiej w Dynowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dynowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynów na 2012 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.
 14. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko