Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-01-27)

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XV i XVI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XV i XVI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2012 rok:
  1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
  3/ przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
  4/ przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wniosków Komisji Rady Miasta,
  5/ dyskusja nad projektem budżetu,
  6/ głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko