Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2011-11-22)

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XII i XIII uroczystej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2011 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli służących działalności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/237/09 RM Dynów z dnia 27-11-2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienionej Uchwałą Nr VII/43/11 RM Dynów z dnia 29-04-2011r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/238/09 RM z dnia 27-11-2009 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów  Agencji Nieruchomości Rolnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kanalizacji sanitarnej na rzecz ZGK w Dynowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                             

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko