Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (2011-11-09)

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu.”

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 4.000,00 zł


  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011r.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 2 grudnia 2011r. o godz. 15:00.
  4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Dynowie.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl 
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13 tel. 016 65 21 093.

 

 

Dokumenty do pobrania: