Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Nabór do udziału w projekcie - Czas na aktywność w mieście Dynów (2011-11-08)

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że trwa nabór do udziału w projekcie „Czas na aktywność w mieście Dynów” w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Celem głównym projektu jest: „zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu Miasta Dynowa, będących beneficjentami pomocy społecznej, poprzez rozwinięcie aktywnych form integracji społecznej”.


Projekt zakłada zawarcie  kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną, które obejmą uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.


Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.


Jeżeli:

  • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, zameldowaną w Dynowie,
  • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

zgłoś się do nas w terminie do dnia 30.11.2011r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286