Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2011-11-07)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w mieście Dynów” w 2011 roku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,12 osób biorących udział  w projekcie zostało objętych następującymi instrumentami aktywnej integracji:

 1. instrumentem aktywizacji społecznej w ramach, którego w okresie od 19.05.2010 r. do 27.05.2010 r. odbyło się szkolenie pt. - „Trening kompetencji umiejętności społecznych” /w ilości 50 godz., szkolenie przeprowadziła firma CREATOR Sp.  z o.o. z Lublina/; szkolenie objęło swoim zakresem tematy: budowanie grupy, dochodzenie do postawy aktywnej, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, radzenie sobie w trudnej sytuacji, nauczenie pozytywnego myślenia, techniki poszukiwania pracy, pisanie CV oraz listu motywacyjnego
 2. instrumentem aktywizacji zdrowotnej w ramach, którego w okresie od 15 do 28 czerwca 2011 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne” /grupowe w ilości 20 godz. i indywidualne w ilości 2godz/os.,  szkolenie przeprowadziła firma CREATOR Sp. z o.o. z Lublina/
 3. instrumentem aktywizacji edukacyjnej, w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe:
  a)„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”- kurs przeprowadziła firma EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie  w okresie od 12 do 30.09.2011r. dla 2 osób, w ilości 120 godzin;
  b)„Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych” - kurs przeprowadziła firma EKSA Sp. z o.o.  w Rzeszowie  w okresie od 12 do 30.09.2011r. dla 5 osób, w ilości 120 godzin;
  c)„Kucharz małej gastronomii” - kurs przeprowadziła firma EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie  w okresie od 19 września do 7 października 2011 r.  dla 2 osób, w ilości 120 godzin;
  d)„Kurs księgowości – I i II stopień” – kurs przeprowadziła firma  AP Edukacja Sp.z o.o. w Rzeszowie w okresie od 5 do 30 września 2011 r. dla 3 osób, w ilości 150 godzin.

 

Firmy szkoleniowe zostały wybrane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zostały zobowiązane do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn w projektach PO KL podczas realizacji szkoleń oraz do zapoznania z nią uczestników projektu.
Przeprowadzone kursy zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i przewidzianym programem, zajęcia prowadziła kadra posiadająca uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

 

W listopadzie 2011r. zaplanowano realizację dodatkowego szkolenia w ramach projektu pt. „Podstawy wizażu, kosmetyki i stylizacji”.

Uczestnicy projektu objęci są kontraktami socjalnymi określającymi sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiającymi aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Kontrakty socjalne obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji. Zakończenie ich udziału  w projekcie zaplanowane jest na dzień 31 grudnia 2011r.

 

Szczegółową informację na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS Dynów /pokój nr 5 UM Dynów/ oraz pod numerem telefonu: 16 65 21 286 /w godzinach: pon. od 8:00 do 16:00, wt.-pt. od 7:00 do 15:00  /.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego