Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-10-21)

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2011 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.


Porządek obrad: 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Działania opiekuńczo wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2010/2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok.
 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu korzystania z punktu widokowego w Dynowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu korzystania z plaży w Dynowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Dynów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady o radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe oraz o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami w oświadczeniach.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o osobach, które złożyły oświadczenia majątkowe oraz o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami w oświadczeniach.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko