Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-09-16)

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2011 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IX i X sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IX i X sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji Rady wypracowane w okresie międzysesyjnym.  
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2011 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Dynów na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2011-2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 11. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 12. Podjecie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu korzystania z punku widokowego w Dynowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu korzystania z plaży w Dynowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/135/2000 RM Dynów z dnia 16 czerwca 2000r.w sprawie utworzenia ŚDS w Dynowie dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/255/02 RM z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany w Statucie ŚDS, oraz Uchwałą Nr XI/83/07 RM Dynów z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmian w Statucie ŚDS w Dynowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2000 RM Dynowa z dnia 16 czerwca 2000 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów  w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola  publicznego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz  warunków i sposobu ich przyznawania.
 18. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowanych działaniach zmierzających do likwidacji uciążliwości ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 835 dla mieszkańców miasta Dynowa.
 19. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko