Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

IX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-07-12)

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2011 roku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji podjętych uchwał na VIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji Rady wypracowane w okresie międzysesyjnym.  
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie o funkcjonowaniu Oddziału Pomocy Doraźnej w Dynowie, 
  2/ Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Dynowie,
  3/ Informacja Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DYNMED o funkcjonowaniu Przychodni L R i S Poradni Lekarzy POZ w Dynowie,
  4/ Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów,
  5/ Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  6/ Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Dynów oraz jej jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów warz ze szczegółową inwentaryzacją.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko